начало » новини » От 26 февруари влизат в сила промените в ЗОП

Новини
От 26 февруари влизат в сила промените в ЗОП

2012-02-22

       На 26 февруари 2012 влиза в сила приетият Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Едно от най-съществените изменения е намаляването на вида на процедурите и броя на режимите, чрез които се възлагат договори за обществени поръчки. Обществените поръчки, които попадат в обхвата на действащата Наредба за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) ще се възлагат чрез процедури, регламентирани в закона.

      Всички бенефициенти, възложители на обществени поръчки, които имат одобрен от ДФ „Земеделие” списък с планирани обществени поръчки и описателни документи, но не успеят да започнат процедурите за възлагането им до 26 февруари 2012, ще бъдат длъжни да спазват новия ред.

     Няма да е необходимо повторното изпращане на списъци с планирани обществени поръчки и описателни документи, ако не са променени вече одобрените от ДФ „Земеделие” критерии за подбор на кандидатите и оценка на офертите.

 
 

22 февруари 2012 г.                         ДФ „Земеделие” –

                                                         Разплащателна агенцияВиж всички новини