начало » новини » Още 11 общини ще получат близо 17 млн. лева за развитие и обновяване на селата в тях

Новини
Още 11 общини ще получат близо 17 млн. лева за развитие и обновяване на селата в тях

2011-06-28

       Днес в сградата на ДФ „Земеделие” ще бъдат подписани договори с 11 общини по мярка 322 „Развитие и обновяване на селата” от Програмата за развитие на селските райони. Подписването ще се извършва през целия ден – за удобство на представителите на общините.

       Средствата на стойност 16 776 754 лв. ще отидат за изграждане на улично осветление със слънчева енергия; реконструкция и изграждане на улична мрежа, ремонт и изграждане на тротоарни настилки; рехабилитация на обществени зелени площи: паркове, градини, детски площадки и съоръженията към тях.

       В сряда, 29.06.2011, на Експертната комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП) ще бъдат докладвани и предложени за одобрение 28 заявления за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 23 заявления – по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”. Проектите са с обща стойност на субсидията 17 124 741,05 лв.

 

28.06.2011 г.                                                                                            Държавен фонд „Земеделие” –

                                                                                                                     Разплащателна агенцияВиж всички новини