начало » новини » Още 24 млн. евро за пострадалите от наводнения хасковски общини по ПРСР

Новини
Още 24 млн. евро за пострадалите от наводнения хасковски общини по ПРСР

2012-07-18

       Приемът е обявен за периода 27 юли – 17 август. Финансовата помощ  беше одобрена от ЕК в края на юни и е по мерките 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони.

      Осигурена е възможност по мярка 321 общините Харманли, Стамболово, Тополовград, Свиленград, Любимец и Минерални бани да възстановят засегнатите общински пътища и мостове, водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения. Предвидената за тази цел финансова помощ е 16 млн. евро.

     Помощта по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”е 8 млн. евро и е за общините Тополовград, Свиленград, Любимец, Минерални бани и Симеоновград. В тези общини ще може да бъде извършена реконструкция и/или изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и зелени площи.

     Заповедите за определяне на периоди на прием на заявления за подпомагане и изискванията за кандидатстване съгласно съответните наредби са публикувани на електронната страница на ПРСР: www.prsr.bg, в секция „Мерки”.

 

 

18 юли 2012 г.                                               ДФ „Земеделие” –

                                                                     Разплащателна агенцияВиж всички новини