начало » новини » Още 315 бенефициенти ще преструктурират стопанствата си с помощ от ПРСР

Новини
Още 315 бенефициенти ще преструктурират стопанствата си с помощ от ПРСР

2011-07-04

 

       ДФ „Земеделие” одобри 315 заявления по Мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” за приблизително 5 млн. лева.

       Изпратени са уведомителни писма с искане на допълнителна информация до 84 от кандидатите по мярката, а 7 от тях са оттеглили заявленията си за кандидатстване.

       Субсидиите по Мярка 141 се отпускат с цел преодоляване на трудностите, които изпитват полупазарните стопанства, когато преструктурират земеделската си дейност.

 

                   4 юли  2011 г.                                   Държавен фонд „Земеделие”-

                                                                     Разплащателна агенция

 Виж всички новини