начало » новини » Още 36 стопанства ще бъдат модернизирани със средства от ПРСР

Новини
Още 36 стопанства ще бъдат модернизирани със средства от ПРСР

2011-10-10

       Субсидии за 6 501 638 лв. бяха одобрени днес на заседание на Експертната комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП) в ДФЗ. Проектните предложения са по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”.

       Стопанствата ще инвестират голяма част от средствата за покриване изискванията на Нитратната директива(Директива 91/676/ЕИО). С тях кандидатите ще купят специализирана техника за управление на животински отпадъци – по този начин ще предотвратят или ограничат евентуално замърсяване с нитрати от земеделски източници.

       Друга част от проектните предложения са за преминаване към биологично земеделие.

       При кандидатстване по Нитратната директива по Мярка 121 отпусканите средства са с 10 % повече, отколкото за други дейности по мярката, което стимулира производителите да кандидатстват по-активно по това направление.

       През 2011 г. по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”бяха обявени два периода за прием на документи – от 14 март до 1 април,и от 25юли до 19 август. В дирекциите на фонда постъпиха 372 предложения за инвестиции при общ размер на субсидията за близо 92 млн. лв. ДФ „Земеделие” вече разгледа подадените през изминали години заявления по мярката и в момента обработва постъпилите през 2011 г.

 

 

10 октомври 2011 г.                                   ДФ „Земеделие” –

                                                         Разплащателна агенцияВиж всички новини