начало » новини » Още 6.9 млн. лева за църкви, читалище и община от програмата за селските райони

Новини
Още 6.9 млн. лева за църкви, читалище и община от програмата за селските райони

2012-12-18

       Одобрените субсидии са по мерките 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Точният им размер е 6 879 926 лв.

      По мярка 321 одбрените средства са общо 5 654 340 лв. С тях Народно читалище „Пробуда-1928” в с. Малчика ще ремонтира сградата си и създаде електронна библиотека, а община Тополовград ще изгради канализационна мрежа в с. Синапово.

      Проектите по мярка 322 също са два – на църквите „Свети Атанасий” в с. Сусам, обл. Хасково и „Св. Рождество Богородично” в с. Белоградец, област Варна.С обща субсидия в размер на 1 225 586 лв. те ще ремонтират сградите си и прилежащото към тях пространство.

  

18 декември 2012 г.                                   ДФ „Земеделие” –

                                                                  Разплащателна агенция

 Виж всички новини