начало » новини » През юли Фонд „Земеделие” сключи 803 договори за 186 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони

Новини
През юли Фонд „Земеделие” сключи 803 договори за 186 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони

2011-08-02

 

       Най-много кандидати - 628 на брой – са одобрени по Мярка 141. Чрез нея фондът насърчава преструктурирането на полупазарни стопанства в пазарни, за срок от пет години. Одобрените кандидати ще получат субсидия за над 9 млн. лв.

       С най-много средства ще бъдат подпомогнати 21 на брой общини по Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението на селските райони”. Подписаните с тях договори са за близо 74 млн. лв. Мярка 321 финансира строежаи обновяванетона инфраструктура;  производството и разпределениетона енергия от възобновяеми енергийни източнициили  биомаса; както и строежа и рехабилитацията на културни центрове, театри, библиотеки, туристически и информационницентрове.

       Над 46 млн.лв. са договорени с 56 предприятия от хранителнопреработвателната и горската индустрии по Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”.

       За сключените през месец юни 589 договори субсидиите са 209 874 000 лв. През изминалия юли договорите са 803, на стойност 185 994773 лв.

       Така за последните два месеца по сключените 1 392 договори общия размер на одобрените субсидии достигна 400 млн. лв. 

 

2 август 2011 г.                                          Държавен фонд „Земеделие”-

                                                                     Разплащателна агенция

 Виж всички новини