начало » новини » Приемат проекти по мярка 121 от бюджета на седма нотификация на ПРСР

Новини
Приемат проекти по мярка 121 от бюджета на седма нотификация на ПРСР

2012-07-20

       Приемът по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” ще продължи от 30 юли до 24 август. Общият ресурс е 215 383 016 евро, от които 141 669 548 евробяха пренасочени допълнително към бюджета на мярката поради големия интерес от страна на земеделските производители.

       В този период е предвидено кандидатите да подават заявления за различни видове инвестиции, за които са определени целеви бюджети.

       Финансовите средства за кандидати, които изпълняват проекти по мярка 112 и мярка 141 са съответно 20 млн. евро и 3 млн. евро.

       За кандидатите с подадени заявления по мярка 214 „Агроекологични плащания“, подмярка „Биологично земеделие“, субсидията е 32 млн. евро.

       Целевият бюджет за сектор „Плодове и зеленчуци” е 25 млн. евро, а за проекти на земеделски производители и признати организации на земеделски производители – 61 669 548 евро.

       Запазват се приоритетитеза предложенията за постигане на стандартите на Общносттав сектор „Мляко” и извън сектор „Мляко”, както и за преминаване към биологично производство. Средстватаза тях са приблизително 59 млн. евро.

       Заповедта за прием и изискванията за кандидатстване съгласно наредбата са публикувани на електронната страница на ПРСР: www.prsr.bg, в секция „Мерки”, „Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”.

  

20 юли 2012                                                                                ДФ „Земеделие” –

                                                                                               Разплащателна агенцияВиж всички новини