начало » новини » Проекти за модернизиране на земеделски стопанства получават 3.7 млн. лв.

Новини
Проекти за модернизиране на земеделски стопанства получават 3.7 млн. лв.

2012-04-24

       Нови 25 проекта по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” одобри Експертната комисия за осигуряване на прозрачност в ДФ „Земеделие”. Двайсет от проектоинвестициите са на растениевъдни ферми, а останалите пет са в сектор животновъдство.

      По-голяма част от растениевъдите ще купят земеделска техника за овощарство или лозарство – пръскачки, пневматични ножици, надробител за лозови пръчки и клони, плугове, торачки. Със субсидии по програмата ще бъдат създадени четири овощни градини, както и насаждения от орехи и бадеми. Други двама производители планират да отглеждат по биологичен път черешови и бадемови насаждения. Те ще купят специализирана селскостопанска механизация, съоръжения за защита от диви животни, торове за подхранване и препарати за  водене на борба с болести и неприятели.

     Две от животновъдните стопанства са кравеферми, които ще инвестират в покриване на изискванията на Директива 91/676/ЕИО за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници. Субсидиите за тези проекти са с 10% по-високи и достигат 60% от размера на одобрените раходи. Друг бенефициент ще използва помощта, за да покрие минималните изисквания за защита и хуманно отношение към бройлери. Фирмата ще ремонтира пет халета и инвестира в сиолзи за съхранение на фураж, система за енергоспестяващо осветление, система за охлаждане и вентилация, автоматична система за отопление и др. Четвъртият одобрен проект в животновъдството предвижда ремонта на овцеферма, а петият е на ферма за патици, която ще купи пречиствателно съоръжение за отпадъчни води.

 

 

24 април 2012 г.                                  ДФ „Земеделие” –

                                                           Разплащателна агенцияВиж всички новини