начало » новини » Проектните инвестиции за модернизиране на земеделските стопанства надхвърлят 48 млн. лв.

Новини
Проектните инвестиции за модернизиране на земеделските стопанства надхвърлят 48 млн. лв.

2011-08-30

       В областните дирекции на ДФ „Земеделие” постъпиха 204 заявления по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, с общ размер на заявената субсидия от 48 894 777 лв. Общият бюджет на мярката за периода на прием от 25-ти юли до 19-ти август беше 273 639 889 лв. Земеделските производители имахавъзможност да кандидатстват по 4 направления: инвестиции по Нитратната директива, инвестиции за привеждане на животновъдните стопанства от сектор „Мляко” и извън него в съответствие със стандартите на Общността, както и инвестиции за механизация,недвижима собственост, трайни насаждения и оборудванезапреминаване на стопанстватакъм биологично производство.

        Кандидатите проявиха най-силен интерес към Нитратната директива (Директива 91/676/ЕИО), къдетосубсидиите са с 10 % повече, отколкото за други дейности по мярката. Подадените по това направление проекти са132 на брой. Общият размер на заявените разходи е 26 781 927 лв., или малко над 100% от бюджета на направлението.

       Втори по популярност са инвестициите за механизация,недвижима собственост, трайни насаждения и оборудванеза преминаване на стопанството към биологично производство. Заявени са 30% от бюджета на направлението, или 8 479 448 лв. Кандидатите са 32 на брой.

       Животновъдите от сектор „Мляко” и извън него подадоха общо 37 заявления за привеждане на своите ферми в съответствие с изискванията на Общността. Заявените субсидии за подпомагане са на обща стойност от 11 463 466 лв.

  

30 август 2011 г.                                                                       ДФ „Земеделие” –

                                                                                                    Разплащателна агенция

 Виж всички новини