начало » новини » Разплатени са нови 6, 2 млн. лв. по проекти на ПРСР

Новини
Разплатени са нови 6, 2 млн. лв. по проекти на ПРСР

2010-10-21

Разплатени са нови 6, 2 млн. лв. по шест от мерките от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. Безвъзмездните европейски средства са по сметките на бенефициентите, изпълнили успешно инвестиционните си предложения.

Изплатената финансова помощ по проектите е както следва: по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” – 872 461 лв., померки 322 „Обновяване и развитие на населените места” и 321 „ Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” - общо 5 183 004 млн. лв. Платени са и 210 946 лв. по мерките – 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”, 511 „Техническа помощ” и 431-2 ЛИДЕР - "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони".

На заседание на Експертна комисия за осигуряване на прозрачност прозрачност (ЕКОП) бяха одобрении и нови 29 проекта по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” на Програмата.Одобрените инвестиционни предложения са в размер на 14, 3 млн. лв., а одобрената субсидия е на обща стойност 7, 8 млн. лв.

 

 

 

 

 

21                                                   

  Виж всички новини