начало » новини » Резултатите от публичното ранкиране на проекти по мярка 321 вече са достъпни за бенефициентите

Новини
Резултатите от публичното ранкиране на проекти по мярка 321 вече са достъпни за бенефициентите

2012-09-19

       Приключи публичното ранкиране на заявления за подпомагане по мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони”. Класирането на проектите бе извършено на базата на критерии за оценка на проекти към Наредба № 25 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013.

       На процедурата за класирането на проекти по мярка 321 бяха поканени и взеха участие представители на Националното сдружение на общините, както и от Управляващия орган на ПРСР.

       Резултатите от публичното ранкиране от последните приеми на заявления по „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони”, които се проведоха през юли и август, вече са достъпни за бенефициентите по мярката. Всеки от тях може да провери точките, получени от ранкинга, като въведе своя уникален регистрационен номер. Бенефициентът може да получи информация какъв е минималният брой точки към момента, необходими за разглеждането на даден проект, на интернет страницата на ПРСР, секция „Проверка статус на проекти”: https://www.prsr.bg/proekti/index.html

      Към момента вече се разглеждат 121 проекта на обща стойност 266 899 010 лв., които ще бъдат обработени в най-кратки срокове.

 

19 септември 2012                        ДФ „Земеделие” - РАВиж всички новини