начало » новини » Строят центрове за социални услуги с над 15 млн. лева от Програмата за развитие на селските райони

Новини
Строят центрове за социални услуги с над 15 млн. лева от Програмата за развитие на селските райони

2012-09-25

        Субсидии в размер на 15 288 900 лв. одобри Експертната комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП) във фонд „Земеделие” по мярка 321 „Oсновни услуги за населението и икономиката в селските райони”. Проектите са на 19 общини и планират изграждането или подобряването на центрове за социални услуги за деца и младежи, предвидени в Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в България”, както и в Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия, включително и специализиран транспорт. Бюджетът за този целеви прием, който продължи от 28 ноември 2011 до 26 юни 2012, е левовата равностойност на 8 788 483 евро. Той е достатъчен за финансирането на всички подадени 19 предложения и класиране не е извършвано. Имената на общините и дейностите по проектите са следните:

 

         Община Стражица – Преустройство на част от съществуваща сграда за обособяване на защитено жилище за лица с увреждания над 18 год.; 

         Община Пордим – Изграждане на резидентни услуги за деца с увреждания;

         Община Долни Чифлик – Изграждане на център за настаняване от семеен тип; 

         Община Левски – Изграждане на център за настаняване от семеен тип и обновяване на сграда, предназначена за център за социална рехабилитация и интеграция;

         Община Берковица – Строеж на център за настаняване от семеен тип;

         Община Кула – Строеж на защитено жилище за осем души на възраст над 18 години; 

         Община Елена – Изграждане на защитено жилище;

         Община Елхово – Изграждане на център за настаняване от семеен тип;

         Община Бяла – Преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда в център за социална рехабилитация и интеграция, както и изграждане на защитено жилище; 

         Община Павликени –  Изграждане на два центъра за настаняване от семеен тип, едно защитено жилишще и един център за социална рехабилитация и интеграция;

         Община Луковит - Изграждане на два центъра за настаняване от семеен тип и един център за социална рехабилитация и интеграция;

         Община Свиленград – Изграждане на защитено жилище;

         Община Правец – Строеж на център за настаняване от семеен тип и на център за социална интеграция, както и рехабилитация и защитено жилище;

         Община Крушари – Изграждане на защитено селище; 

         Община Котел – Изграждане на център за настаняване от семеен тип и център за социална интеграция и рехабилитация; 

         Община Тутракан – Изграждане на дом за деца;

         Община Исперих – Изграждане на социална инфраструктура, предлагаща услуги на деца в риск;

         Община Белоградчик – Изграждане на център за настаняване от семеен тип;

         Община Момчилград – Изграждане на център за настаняване от семеен тип.

 


 

25 септември 2012                                        ДФ „Земеделие” –

                                                                      Разплащателна агенцияВиж всички новини