начало » новини » Удължен е срокът, в който младите фермери подават заявка за второ плащане

Новини
Удължен е срокът, в който младите фермери подават заявка за второ плащане

2013-05-28

  

На 17 май 2013 г. бяха въведени промени в Наредба №9/03.04.2008г., с които се удължава срокът за подаване на заявка за второ плащане от един на два месеца за всички ползватели на помощ по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери".

Следствие промяната, всички бенефициенти, за които към 17.05.2013 г. не е изтекъл новият двумесечен срок, могат да подадат заявка за второ плащане в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие”, отдел РРА.

             

 

28 май 2013 г.                                    ДФ „Земеделие” –

                                                         Разплащателна агенцияВиж всички новини