начало » новини » Удължен е срокът, в който младите фермери подават заявки за второ плащане

Новини
Удължен е срокът, в който младите фермери подават заявки за второ плащане

2012-09-19

       Промяната важи единствено за кандидатите по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, които са подали заявленията си след 7 август 2012 г. Те ще кандидатстват за второ плащане до два месеца след изтичането на срока за изпълнение на бизнес плана, определен в договорите им за подпомагане. За всички останали бенефициенти периодът за подаване на заявка за второ плащане остава непроменен – един месец след изтичането на срока за изпълнение на бизнес плана, определен в т. 3.1. от договорите им.  

       Промяната влезе в сила на 7 август с обнародването на новия текст на Наредба № 9 от 03.04.2008 г. за мярка 112.

 

 

19 септември 2012 г.                          ДФ „Земеделие” –

                                                              Разплащателна агенция

 Виж всички новини