начало » новини » Фермери и собственици на гори могат да кандидатстват за консултантски услуги от 14 ноември

Новини
Фермери и собственици на гори могат да кандидатстват за консултантски услуги от 14 ноември

2011-10-28

На 14 ноември стартира нова мярка от ПРСР – 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори”. Заявления по мярката ще се приемат в областните дирекции на Фонд „Земеделие” до 22 декември. 

Целта на мярката е да повиши техническите и икономически знания на заетите в селските и горски стопанства и да помогне за по-доброто им и устойчиво управление. По нея могат да кандидатстват физически и юридически лица и техните сдружения, както и еднолични търговци и общини. Кандидатите ще имат възможност да получат комплект от консултации, които обхващат оценка на стопанствата, информация и съвети от регистрирани доставчици на консултантски услуги.

         Бюджетът за посочения период на прием е близо 13 млн. евро.  Максималната финансовата помощ е 80% от одобрените разходи, но не повече от 1 500 евро за фермери и 240 евро за собственици на гори.  

         Подробности за реда на кандидатстване могат да бъдат изтеглени от тук: https://www.prsr.bg/merki/M%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-114/35/index.html

 

28 октомври 2011 г.                             ДФ „Земеделие” –

                                                              Разплащателна агенцияВиж всички новини