начало » новини » Фермери и собственици на гори се обучават безплатно

Новини
Фермери и собственици на гори се обучават безплатно

2014-02-21

       Одобрените по Програмата за развитие на селските райони обучаващи организации вече набират кандидати за курсове и информационни дейности. Те са финансирани по мярка 111„Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”.В обученията могат да участват напълно безплатно всички пълнолетни лица, заети в селското и горското стопанство.

      Темите обхващат растениевъдството, лесовъдството и животновъдството. Ще бъдат покрити проблемите по опазване на околната среда от нитрати, предпазването от почвена ерозия, промените в климата и биоразнообразието. Планирани са и курсове и семинари по агроекология и устойчиво управление на стопанствата  в съответствие с европейското законодателство. Обученията могат да включват и икономически аспекти като счетоводство и маркетинг, както и работа със софтуер, запознаване с иновации в технологиите, условията за хуманно отношение към животните и др.

       Контакти на обучаващите организации и списък с темите на курсовете ще намерите в менюто „Мерки”>”Мярка 111”. Заявкитеза включване се подават по образец до самите организации, която кандидатите са избрали. Образецът също е публикуван в менюто „Мерки”>”Мярка 111”. Той може да бъде получен и от областните и общински структури на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и областните дирекции на ДФ „Земеделие” .

  

            21  февруари  2014                      Държавен фонд „Земеделие” -- РАВиж всички новини