начало » новини » Фонд „Земеделие” предлага за одобрение проекти за над 16 млн. лева от ПРСР

Новини
Фонд „Земеделие” предлага за одобрение проекти за над 16 млн. лева от ПРСР

2011-09-13

       В сряда, 14.09.2011 г., ще се проведе Експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП), на която ще бъдат предложени за одобрение 56 проекта по мерките 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони. По Мярка 311 ще бъдат предложени субсидии в размер на 561 650лв., а по Мярка 312  - в размер на 16 148 265 лв.

       Част от предложенията за инвестиции са в областта на алтернативната енергия и предвиждат изграждането на фотоволтаични централи. Други проекти ще насърчават развитието на интегриран туризъм в селските райони. Със субсидиите по тях ще се построят къщи за гости и ще се реставрира вече съществуващ хотел.

      

13 септември  2011 г.                                                         ДФ „Земеделие” –

                                                                                              Разплащателна агенцияВиж всички новини