начало » новини » Фонд „Земеделие” разплати проекти за 15.5 млн. лв.

Новини
Фонд „Земеделие” разплати проекти за 15.5 млн. лв.

2010-07-21 Те включват превод на средства за изпълнени проекти по Мярка 112 “Създаване на стопанства на млади фермери” и Мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”. Изплатени са авансови плащания и на общини по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”.
 
      Около 1.6 млн. лв. от преведените вчера средства включват и плащания на проекти по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор и Националната програма по пчеларство.

ДФ „Земеделие” –
  Разплащателна агенция


Виж всички новини