начало » новини » Фонд „Земеделие” рефинансира кредити за близо 5 млн. лева по проекти за селските райони

Новини
Фонд „Земеделие” рефинансира кредити за близо 5 млн. лева по проекти за селските райони

2011-09-30

       Схемата за рефинансиране на търговските банки, които отпускат кредити за проекти от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), се прилага от август 2011 г. Тя позволява на бенефициентите, сключили договори по 8 мерки от ПРСР, да получат кредити при значително по-изгодни лихвени условия. Мерките са 121, 122, 123, 223, 226, 311, 312 и 322.

       Размерът на годишния лихвен процент за кредитите за такива инвестиционни проекти е намален от 9.0% на 7.0 %. ДФ „Земеделие” рефинансира със свои средства до 100% от одобрените от фонда инвестиционни разходи, намалени с изплатените авансови и/или междинни плащания, но не повече от 500 000 лв. Срокът за погасяване е 60 месеца.

      Домомента във фонда са постъпилизаявки за рефинансиране на 19 кредита на обща стойност над 4.6 млн. лева.

     Подробна информация е публикувана във връзкaта „Стъпки за кредитиране” на началната страница на ПРСР: www.prsr.bg.Списъкът на новоприсъединилите се към схемата търговски банки непрекъснато се актуализира. До този момент 17 банки са сключили договори с ДФ „Земеделие”: 

 1. ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
 2. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
 3. АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ
 4. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
 5. ЧПБ ТЕКСИМ
 6. ПРОКРЕДИТ БАНК
 7. ТОКУДА БАНК
 8. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 9. ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
 10.  БАНКА ДСК
 11.  БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
 12.  КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА
 13.  СИБАНК
 14.  МКБ ЮНИОНБАНК
 15.  БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ
 16.  ИНВЕСТБАНК
 17.  РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/

  

30 септември  2011 г.                           ДФ „Земеделие” –

                                                         Разплащателна агенция

 

 

 

 Виж всички новини