начало » новини » Фонд „Земеделие" разработи указания за прилагането на стратегии за местно развитие

Новини
Фонд „Земеделие" разработи указания за прилагането на стратегии за местно развитие

2012-04-23

       Основна цел на указанията е да улеснят Местните инициативни групи (МИГ) при реализирането на проекти по Мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие” и подаването на документи по одобрените стратегии в областните дирекции на ДФ „Земеделие” – отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” (ПСМП).

      Насоките са разработени в съответствие с одобрените Стратегии за местно развитие и включват всички етапи, през които всяка Местна инициативна група трябва да премине при изпълнението на задълженията си по Наредба № 23 от 18.12.2009 г.

      Указанията са публикувани в секция „Мерки”> „Мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие” на интернет страницата на Програмата за развитие на селските райони – www.prsr.bg.

 

23 април 2012 г.                                  ДФ „Земеделие” –

                                                         Разплащателна агенцияВиж всички новини