начало » новини » Одобрени са първите 221 проекта за модернизиране на стопанства по мярка 121 от приема през 2015 г.

Новини
Одобрени са първите 221 проекта за модернизиране на стопанства по мярка 121 от приема през 2015 г.

2015-10-12

На заседание на Експертната комисия за прозрачност, проведено на 9 октомври, Държавен фонд „Земеделие” одобри първите 221 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ с общ размер на субсидията 29 171 920 лв. Одобрените проекти са само част от всички заявления за подпомагане, попадащи в рамките на определения бюджет по мярката.

 Припомняме, че проектите включват единствено инвестиции за закупуване на земеделска техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата. Минималният размер на общите допустими разходи по един проект, които могат да заявяват кандидатите в рамките на периода на прием, възлиза на левовата равностойност на 15 000 евро, а максималният размер не може да надвишава 500 000 евро.

 

12 октомври 2015 г. Държавен фонд „Земеделие“ - РАВиж всички новини