начало » новини » 3.6 млн. лв. по ПРСР ще бъдат вложени в преструктуриране на 244 полупазарни стопанства

Новини
3.6 млн. лв. по ПРСР ще бъдат вложени в преструктуриране на 244 полупазарни стопанства

2010-07-19 о Мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” се подпомагат дребни земеделски производители, които кандидатстват за европейско финансиране, за да обновят стопанствата си или да увеличат размера на отглежданите култури или животни.
 
         „С одобрението на тези инвестиции обработката на всички проекти по мярката за полупазарните стопанства от стария прозорец на прием приключи. Това беше изключително голям обем от работа, свършена в кратки срокове”, изтъкна Калина Илиева. И добави, че финансовата помощ по тази мярка е от изключителна важност, тъй като това е специална мярка само за България и Румъния, която дава възможност на всички кандидати, които не са успели да кандидатстват по Мярка 112 „Млад Фермер” да получат безвъзмездно финансиране.
 
        Финансовата помощ за полупазарните стопанства се отпуска за срок от пет години, в които земеделските производители трябва да изпълнят заложените инвестиции по бизнес план. Максималната финансова помощ на година е в размер на левовата равностойност на 1500 евро, а общо за петте години - 7 500 евро.
 
         По Мярка 141 може да се кандидатства с инвестиционни предложения до края на септември, припомни Калина Илиева.
          
ДФ „Земеделие” –  Разплащателна агенция
 

Виж всички новини