начало » Управляващ орган

Управляващ орган
Управляващ орган

Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. е Дирекция „Развитие на селските райони” в Министерство на земеделието и храните

За контакт и въпроси:

Тел: 02/985 11 354

Факс: 02/981 94 23

Е-mail: rdd@mzh.government.bg