начало » МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА САНКЦИИТЕ СЛЕД ПЛАЩАНЕ ПО ПРОЕКТИ ПО ПРСР 2007-2013

Мерки
Кандидтът е:
Инвестицията е за:
Допустими разходи:
 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА САНКЦИИТЕ СЛЕД ПЛАЩАНЕ ПО ПРОЕКТИ ПО ПРСР 2007-2013

Нормативна база: Регламент (ЕС) № 65/2011,Регламент (ЕО) № 1698/2005,Регламент (ЕС) № 640/2014, Регламент (ЕС) № 1306/2013

Необходими документи

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА САНКЦИИТЕ СЛЕД ПЛАЩАНЕ ПО ПРОЕКТИ ПО ПРСР 2007-2013
СЪОБЩЕНИЯ
НОРМАТИВНА БАЗА
  • РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1698/2005 4.29 MB | Свали
  • РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1306/2013 2.08 MB | Свали
  • РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 640/2014 1.07 MB | Свали
  • РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 65/2011 1.04 MB | Свали