начало » Новини

Новини
Новини

Фонд „Земеделие“ изплати за седмица близо 45 млн. лева на 242 проекта от ПРСР 2007 - 2013

2015-10-12

През изминалата седмица бяха платени 242 проекта от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 - 2013 г. на стойност 44 808 881 лв.

Удължава се до средата на октомври срокът за изпълнение на проекти по ПРСР 2007 - 2013

2015-09-16

Във връзка с приключване на програмния период 2007-2013 по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) се предвиждат изменения в крайните срокове за изпълнение на инвестициите. По всички договори със срок на изпълнение на инвестицията 15.09.2015 г. този срок отпада. Крайният срок за изпълнение на договора се променя на15.10. 2015 г., като същият ще e и срокът за подаване на заявка за плащане. Изменението ще важи за договори по всички мерки от ПРСР 2007-2013 г. Промяната няма да се прилага за договори, по които срокът на изпълнение е различен от 15.09.2015 г.
По този начин бенефициентите по ПРСР ще могат да продължат да работят по приключването на проектите си след 15 септември, но всички отчетни документи за плащане следва да бъдат подадени в Държавен фонд „Земеделие” не по-късно от 15 октомври. Промените ще влязат в сила с изменение на всички наредби, регламентиращи прилагането на мерките от програмата.
Важно е да се уточни, че след влизане в сила на промените, не е необходимо договорите да бъдат анексирани. Това ще се извършва служебно от Разплащателната агенция и не се налага бенефициентите да подават искания за удължаване на срока на договора.

16 септември  2015 г.              ДФ „Земеделие“ - РА