начало » СПРАВКА ОТОРИЗАЦИЯ НА ПЛАЩАНИЯТА

Статус проекти
Последна актуализация: 2014-06-30

УРН        

УРН: 510120
БЕНЕФИЦИЕНТ: "Дани-86-2008"ЕООД
ИД НОМЕР: 21/312/01389/3/01
ДАТА ИД: 22.11.2013
СЪСТОЯНИЕ: ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ЗАЯВКАТА ЗА ПЛАЩАНЕ
МЯРКА: M312
Общ брой на получените точки от предварителната оценка на проекта: междинно/окончателно
Забележка: Ю

УРН: 510120
БЕНЕФИЦИЕНТ: "Дани-86-2008"ЕООД
ИД НОМЕР: 21/312/01389/2/01
ДАТА ИД: 04.5.2012
СЪСТОЯНИЕ: ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ЗАЯВКАТА ЗА ПЛАЩАНЕ
МЯРКА: M312
Общ брой на получените точки от предварителната оценка на проекта: междинно/окончателно
Забележка: Ю


    Етапи при оторизация на плащания

 • 1. Приемане на заявката за плащане в РРА-РА

 • 2. Проверка за окомплектованост на заявката за плащане на ниво РРА-РА

 • 3. Изпращане на заявката за плащане в централно управление - София

 • 4. Извършване на документална проверка с/без посещение на място

 • 4a. Изпращане на писмо за искане на допълнителна информация (ако е приложимо)

 • 5. Калкулация на допустимите разходи - Оторизация 1

 • 6. Преминаване през процес на риск анализ и/без проверка на място

 • 7. Калкулация на допустимите разходи, включваща резултатите от проверка на място - Оторизация 2

 • 8. Изпращане на уведомително писмо за одобрение на заявката за плащане до бенефициента

 • 9. Извършено плащане по заявката за плащане

 • - Изпращане на уведомително писмо за отказ на заявката за плащане до бенефициента

 • - Отказано плащане по заявката за плащане

 • - Оттеглена заявка за плащане от бенефициента

 • - Замразен проект със заповед на Изпълнителния директор на ДФЗ и изпратено обяснително писмо до бенефициента