начало » Събития

Събития
Събития

17 Дек

Изтича срокът за кандидатстване по Мярка 142

Изтича срокът за кандидатстване по Мярка 142 от ПРСР 2007-2013 от организации на производители

15 Окт

Заседание на Експертна комисия за осигуряване на прозрачност / ЕКОП / по мярка 311 и мярка 312

Ще се проведе заседание на ЕКОП за разглеждане на проекти по мерките 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" и 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности"
 

06 Окт

Комисия за оценка на проекти по мярка 111

Ще се проведе заседание на Комисия за оценка на проектите по мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания". Комисията ще заседава всеки ден в рамките на посочените дати от 10 ч. до 17:30ч.