начало » Събития

Събития
Събития

30 Сеп

Комисия за оценка на проекти по мярка 111

Ще се проведе заседание на Комисия за оценка на проектите по мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания". Комисията ще заседава всеки ден в рамките на посочените дати от 10 ч. до 17:30ч.

01 Сеп

Предстои отваряне на приема на проектни предложения по двете общински мерки 321 и 322

Предстои отваряне на приема на проектни предложения по двете общински мерки 321 и 322 на ПРСР 2007-2013, както и по Мярка 313 за насърчаване на туристическите дейности

01 Сеп

Oтваряне на приема на проектни предложения

Предстои отваряне на приема на проектни предложения по двете общински мерки 321 и 322 на ПРСР 2007-2013, както и по Мярка 313 за насърчаване на туристическите дейности

31 Авг

Изтича срокът за кандидатстване по Мерки 122, 223, 226 и 312

Изтича срокът за кандидатстване по Мерки 122, 223, 226 и 312 от ПРСР 2007-2013

23 Авг

Изтича срокът за подаване на проекти по всички допустими дейности по Мярка 123

Изтича срокът за подаване на проекти по всички допустими дейности по Мярка 123 от ПРСР 2007-2013